06/06/1629, 4

06/06/1629, 4

4 Naar aanleiding van de mededelingen van Jensma besluiten HHM dat de RvS Willem Roels, fiscaal van de Raad van Vlaanderen , bij zich moet roepen en hem conform de resolutie van 24 juni 1628 dient te gelasten een gepaste instructie of ordonnantie op te stellen voor de suppoosten van de Raad van Vlaanderen. De RvS moet het ontwerp nakijken en HHM adviseren, die dan zullen besluiten.