08/06/1629, 10

08/06/1629, 10

10 Rantwyck, Noortwyck en Vosbergen rapporteren dat zij conform de gisteren genomen resolutie met Camerarius, resident van de koning van Zweden, gesproken hebben. Maarschalk Falckenberch was daar ook aanwezig. De doortocht van de soldaten die in het buitenland door zijn officieren geworven waren, was vergeefs. De schade daarvan schatte hij op 70.000 rijksdaalder. Om deze reden verzocht hij alsnog om beschermde verzamelplaatsen aan de grenzen van de Republiek. Daarnaast vroeg hij toestemming om soldaten te laten passeren met het oog op de werving van twee regimenten. Wanneer deze lichting niet kon doorgaan, zouden het plan van de koning van Zweden en de beloofde hulp aan Stralsund in het gedrang komen. De maarschalk gaat ermee akkoord officieren die staatse soldaten aannemen, te laten straffen.
De commissarissen van HHM achten het niet mogellijk aan deze verzoeken te voldoen, wijzend op de gevolgen voor zowel het leger voor 's- Hertogenbosch als voor de garnizoenen waartegen geen maatregelen genomen kunnen worden.
HHM bedanken hun commissarissen en blijven bij hun eerdere resolutie en antwoord d.d. 13 april op het voorstel van de maarschalk. De commissarissen wordt verzocht dit antwoord over te brengen.