12/06/1629, 5

12/06/1629, 5

5 Ontvangen is een brief van luitenant-admiraal Heijn geschreven vanaf het schip De Groene Draeck op de rede van Oostende d.d. 7 juni. Hij schrijft onder meer dat de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier ten dele, alsmede het College in Zeeland volledig in gebreke blijven bij het ter beschikking stellen van schepen voor de bewaking van de Vlaamse kust.
HHM maant deze Admiraliteiten de gevraagde schepen in allerijl te laten uitvaren om dienst te doen onder de vlag van Heijn. Bruninxs zal de overige essentiƫle punten uit de brief halen en hierover rapporteren.