13/06/1629, 11

13/06/1629, 11

11 Lochteren en andere gedeputeerden rapporteren dat zij conform de gisteren genomen resolutie met Elias Trip, Joost Willemsz. Nieukercken en andere kooplieden op Moskovië, gesproken hebben. Zij hebben hun meegedeeld dat HHM op 6 juni hebben besloten een gezantschap naar de grootvorst van Moskovië te sturen op commissie van het land, ter bevordering van de vrije korenhandel in diens landen. Als voorwaarde stellen zij dat het gezantschap wordt betaald door de handelaars zelf, die op hun beurt terugbetaald zullen worden uit de opbrengst van de ingevoerde granen.
De kooplieden hebben daarop geantwoord dat zij het geld voor het gezantschap niet kunnen voorschieten. Zij weten tenslotte niet of zij Moskovisch graan mogen uitvoeren en moeten voor veel geld schepen huren. Wel gaan ze ermee akkoord de kosten voor het gezantschap extraordinaris te betalen uit het uit Moskovië ingevoerde graan. Voor deze keer zouden HHM de korenhandel op Moskovië voor alle Nederlanders open moeten stellen.
De kooplieden verwachten problemen vanwege de schaarste aan tarwe en rogge in het land. Met het oog hierop stellen ze voor een commissaris naar de koning van Frankrijkof - als hij afwezig is - de koningin-moeder, en een andere naar de koning van Zweden te sturen om in naam van deze staat om de uitvoer van een grote hoeveelheid graan te verzoeken. Beide koninkrijken hebben immers de graanuitvoer verboden.
HHM besluiten het gezantschap naar Moskovië te sturen op commissie en instructie van het land, en de kosten te verhalen op het ingevoerde graan. Zo snel mogelijk moet worden besloten wie de gezant naar Moskovië zal worden, en wie - op kosten van de handelaars en op voordracht van Trip en Nieuwkercken - de commissarissen naar Frankrijk en Zweden. Noortwyck en Vosbergen zullen de ambassadeur van Frankrijk en de resident van Zweden verzoeken de uitvoer van graan bij hun principalen te bepleiten.