15/06/1629, 17

15/06/1629, 17

17 Cornelis Spieringh en compagnie, kooplieden te Amsterdam vragen voorschrijven aan de koning van Zweden of, in het geval deze in Pruisen is, aan zijn kanselier. Ze willen dat hij hun facteur Cornelis Coy toestemming verleent voor de uitvoer van duizend lasten te Danzig [Gdansk] gekochte rogge, als ware Coy de commies van HHM. De supplianten bieden HHM in ruil daarvoor een deel van de lading aan bij aankomst. Tevens vragen zij voorschrijven aan de koning van Denemarken om zijn admiraal, kapiteins-ter-zee en officieren in de Sont te bevelen de genoemde lading vrij te laten passeren, tegen betaling van de gebruikelijke tollen.
HHM schrijven de Zweedse koning zich welwillend op te stellen omwille van de graanschaarste in de Republiek en de duizend last rogge van de suppliant en diens compagnie vrij te laten vertrekken uit Danzig. De Generaliteit zal tegen een redelijke prijs het deel van de lading dat zij nodig denkt te hebben, overnemen. Verder verlenen HHM het gevraagde voorschrijven aan de Deense koning en de stad Danzig.