16/06/1629, 10

16/06/1629, 10

10 HHM lezen het antwoord van Johan de Gryse, heer van Corbais, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, op het rekest dat op 11 mei bij HHM werd ingediend door Maycken Chyffers, weduwe van Nicolaes Daems uit IJzendijke in Vlaanderen, aangaande de erfenis zonder testament van de goederen van haar echtgenoot, die overleden is zonder erfgenamen.
Het antwoord wordt de suppliante ter hand gesteld, met het verzoek binnen twee weken na de insinuatie te antwoorden.