23/06/1629, 9

23/06/1629, 9

9 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 20 juni op het rekest d.d. 12 juni van Willem Roelsius, raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen. Hij verzoekt de oude domeinen van Vlaanderen naar het voorbeeld van andere provincies te mogen gebruiken voor de handhaving van het recht. De RvS stelt dat er geen middelen zijn om de gerechtskosten te dekken of om de lagere officieren te bezoldigen. Daarom mogen de opbrengsten uit het Vrije van Sluis, die al zes jaar ontvangen worden door de stad Sluis, daarvoor gebruikt worden.
HHM zullen de Raad van Vlaanderen om advies vragen, met een begroting van het bedrag dat hij denkt nodig te hebben.