25/06/1629, 14

25/06/1629, 14

14 HHM stemmen in met het verzoek van Isaac Snewijns, koopman te 's-Gravenhage, om een schip geladen met 25 last naar de vloot bij Lillo gezonden tufsteen of tras, te laten doorvaren naar Antwerpen tegen betaling van 's lands rechten.