25/06/1629, 5

25/06/1629, 5

5 Kapitein Hilbrant Gerbrantsz. Quast doet in een missive geschreven op zee nabij Oostende d.d. 20 juni, enkele mededelingen over vijandelijke schepen die uitgevaren zijn door het Scheurtje [Kanaal van Mardijck], welke schepen hij bij zich heeft en andere zaken.
HHM zullen alle Admiraliteiten schrijven hun schepen die nog voor anker liggen zo snel mogelijk te laten uitvaren, zoals hun is verzocht. De Admiraliteit te Rotterdam wordt in het bijzonder verzocht de binnengelopen schepen van admiraal Heyn te helpen vertrekken.