25/06/1629, 9

25/06/1629, 9

9 Het stadsbestuur van Hoorn verzoekt HHM d.d. 19 juni naar aanleiding van ongeduldige klachten van zijn inwoners over het uitblijven van de bevrijding van gevangenen in Barbarije [Marokko], om de Admiraliteiten ernstig aan te schrijven hun schepen en jachten voor dit doel beschikbaar te houden of alleen de Admiraliteit in het Noorderkwartier daartoe te gelasten.
Deze zaak wordt na beraad uitgesteld, in de hoop dat de schepen van kapitein Cleuter eerdaags binnenlopen. Daarna zal men hierover opnieuw spreken.