26/06/1629, 6

26/06/1629, 6

6 Ontvangen is een missive van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 25 juni, met bijgevoegd de getroffen maatregelen voor de begrafenis van luitenant-admiraal Heijn.
Het concept zal worden opgestuurd naar het stadsbestuur van Delft dat de begrafenis zal verzorgen, om hiernaar te handelen.