26/06/1629, 19

26/06/1629, 19

19 Op het rekest van zeven gevangen remonstrantse predikanten in Loevestein, namelijk Petrus Cupus, Carolus Niellius, Wernerus Veselius, Simon Lucæ, Arnoldus Gestranus, Paulus Lindenius en Dirck Boom, verlenen HHM ieder van hen ordonnantie van 8 st. per dag, gerekend van 6 feb. tot en met 21 juni.