28/06/1629, 6

28/06/1629, 6

6 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 26 juni. Bijgevoegd is informatie over de voorbereiding van de begrafenis van luitenant-admiraal Hein, waarop ze een resolutie vragen.
HHM zullen de Admiraliteit terugschrijven dat ze samen met de magistraat van Delft (die op dit punt al gelast en gemachtigd is) maatregelen moet treffen. HHM laten daarbij weten dat bij de begrafenis geen gedeputeerden van HHM, de RvS of de Staten van Holland aanwezig zullen zijn, omdat deze buiten 's- Gravenhage plaatsvindt.