28/06/1629, 11

28/06/1629, 11

11 Ontvangen is een missive van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 28 juni over de begrafenis van admiraal Hein. Deze dient volgens haar eerder plaats te vinden. Verder meldt de Admiraliteit dat er drie goede oorlogsjachten en twee sloepen op de Merwede varen tussen Werkendam en Woudrichem.
De brief wordt niet nader besproken.