30/06/1629, 1

30/06/1629, 1

1 HHM verlenen ordonnantie op de declaratie van Veltdriel voor de in hun opdracht gemaakte reis naar Friesland. Hij moest de Staten van Friesland ertoe bewegen consent te verlenen tot het repartiƫren van de schulden van de Admiraliteiten van 1622 tot en met 1627, alsmede tot het opbrengen van 500.000 gld. in plaats van legerlasten van het jaar 1628. Daaruit zouden enkele fortificatiewerken en onbetaalde legerlasten van het vorige jaar moeten worden voldaan.