30/06/1629, 13

30/06/1629, 13

13 Naar aanleiding van de memorie van Camerarius besluiten HHM alle provincies behalve Friesland en Overijssel aan te manen hun gedeputeerden zo spoedig mogelijk te gelasten om de alliantie met de koning van Zweden te bevestigen en aan te vullen, conform het rapport van Bas en Beaumont dat hun op 15 mei is toegezonden.