30/06/1629, 14

30/06/1629, 14

14 HHM lezen een uittreksel uit een brief van de graaf zu Schwarzenberg d.d. Bonn 22 juni over de executie van de contributies tot 60.000 rijksdaalder per jaar, die overste Gent in Gulik [J├╝lich] probeert uit te voeren.
Het uittreksel wordt doorgestuurd naar de gedeputeerden te velde, om mee in overweging te worden genomen door Z.Exc. en stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau bij het opmaken van hun advies. Zijzelf kunnen het ook gebruiken voor hun advies op de hun op 22 juni toegezonden stukken over Brandenburgse zaken. De gedeputeerden wordt verzocht dit advies spoedig op te sturen.