30/06/1629, 15

30/06/1629, 15

15 Ontvangen is een brief van Z.Exc. vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 26 juni, over het verzoek van overste Erentruyter om zijn vader te vervangen als commandant te Emden.
Het verzoek wordt in beraad gehouden.