30/06/1629, 16

30/06/1629, 16

16 Ontvangen is een brief van Ernst Casimir van Nassau vanuit het kwartier te Hintham voor 's-Hertogenbosch d.d. 27 juni over het verzoek van overste Erentruyter om zijn vader te vervangen als commandant te Emden.
Het verzoek wordt in beraad gehouden.