30/06/1629, 18

30/06/1629, 18

18 Griffier Musch deelt mee dat koerier Abbesteech bovenop de 200 gld. waarop Sommelsdijck op 8 mei ordonnantie is verleend, op diens krediet 200 gld. heeft opgenomen in Lyon en nog eens 100 gld. in Parijs. Dit blijkt uit twee aan HHM voorgelegde kwitanties d.d. 16 en 20 mei. De weduwe en de erfgenamen van Jehan Monicx en Louis Ferin hebben een wissel van 300 gld. getrokken ten laste van Sommelsdyck, tegen een opgeld van 20 gld. 9 st. 8 p.
HHM verlenen Sommelsdyck ordonnantie van 320 gld. 9 st. 8 p.