30/06/1629, 19

30/06/1629, 19

19 Ontvangen is het schriftelijke antwoord van de gecommitteerde raden van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 26 juni op een missive d.d. 15 juni, alsmede een rekest en stukken van de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Zeeland . Deze documenten betreffen de aanspraak die zowel de WIC als kapitein Parys maken op een veroverde lading. De gecommitteerde raden schrijven dat deze lading ondertussen ten behoeve van de rechtmatige eiser is verkocht.
HHM stellen de aanwezige gecommitteerden van de Heren Negentien de brief ter hand met het verzoek hierop goede raad te geven.