30/06/1629, 2

30/06/1629, 2

2 HHM lezen de repliek van de hoofdparticipanten van de WIC ter Kamer Amsterdam op het schriftelijke antwoord van de Bewindhebbers van deze Kamer over de vervanging van een derde van de Bewindhebbers door middel van loting.
HHM stellen de aanwezige Bewindhebbers de repliek ter hand om hierop morgen een dupliek in te dienen.