30/06/1629, 20

30/06/1629, 20

20 Op het verzoek van Pieter Coenraedt, poorter en zeemledermaker te Leiden, ondersteund door een brief van de burgemeesters en vroedschappen van Leiden d.d. 21 juni, verlenen HHM een voorschrijven aan de magistraat van Emden en aan kolonel Morgan om de suppliant de driehonderd schaapsvachten terug te geven die door Morgans soldaten op zee in beslag zijn genomen en te Emden zijn opgebracht.