30/06/1629, 21

30/06/1629, 21

21 HHM lezen het rekest van de ingelanden van de polders De Heen, de Oude Heije en Nieuwe Heije bij Steenbergen om het verzoek van het bestuur van de dijk om het zeewater te weren uit de polders onder Steenbergen, af te wijzen en de beslissing over te laten aan het gerecht of de Raad van Brabant .
HHM stellen de RvS dit rekest ter hand om mee in overweging te nemen bij het besluit.