30/06/1629, 23

30/06/1629, 23

23 Op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Friesland krijgt boekdrukker Claude Fonteine het alleenrecht om met privilege van HHM de eerstkomende tien jaar de Friesche Historie van Winsemius te drukken en overal binnen de Republiek te verkopen. Wel moeten in het tweede boek op folio 203 de woorden "contra Galliae institutum" worden geschrapt.