30/06/1629, 3

30/06/1629, 3

3 De sluiting van de licenten op alle per as of over water vervoerde levensmiddelen die over de Schelde, de Maas, langs Sas van Gent of naar de tussengelegen gebieden in Brabant gaan, wordt verlengd tot en met 8 juli. Dit zal bekend worden gemaakt.