30/06/1629, 4

30/06/1629, 4

4 HHM lezen de remonstrantie met bijlagen van resident Aissma, waarin hij vraagt hem te ontslaan van de betaling van 3.000 rijksdaalder die de RvS hem bij de afrekening op 10 feb. heeft opgelegd.
De remonstrantie en bijlagen gaan voor een beslissing naar de RvS.