30/06/1629, 5

30/06/1629, 5

5 Raadpensionaris Duyck deelt HHM de verschillende artikelen mee van de door de koning van Denemarken en de keizer gesloten vrede, die hem door resident Aissma zijn toegestuurd.
Deze zullen uit het Hoogduits in het Nederlands worden vertaald, waarna een duplicaat aan Z.Exc. in het leger zal worden gezonden.