30/06/1629, 6

30/06/1629, 6

6 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 29 juni op het rekest van Groenlo en Bredevoort, ingediend namens de stad Lingen. HHM hebben op 27 juni in een apostille de inwoners van Lingen en hun vee binnen het ambt sauvegarde en vrijheid verleend, in ruil voor dezelfde door de vijand verleende vrijheden aan burgers van Bredevoort en Groenlo. Wat de door die van Lingen voorgestelde maandelijkse contributie van 50 gld. betreft, vroegen HHM om advies van de RvS. De RvS heeft daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat Groenlo en Bredevoort samen 50 gld. per maand opbrengen.
HHM handhaven de sauvegarde, maar ontslaan Groenlo en Bredevoort van de betaling van 50 gld. per maand.