30/06/1629, 7

30/06/1629, 7

7 HHM resumeren de resolutie d.d. 15 juni genomen op het rekest van Cornelis Spieringh en compagnie, kooplieden te Amsterdam.
Het vergunde voorschrijven aan de koning van Denemarken, die van Zweden en de stad Danzig [Gdansk] zal zo worden gesteld en uitgebreid dat het lijkt alsof de facteur van de supplianten een commies van HHM is en dat de duizend of twaalfhonderd last graan die zij hopen uit Danzig te exporteren, op last van HHM gekocht wordt. In ruil daarvoor hebben HHM bij aankomst van het graan recht op één vierde van de lading tegen de prijs die het graan hier dan zal kosten.