30/06/1629, 8

30/06/1629, 8

8 Op het verzoek van de dijkgraaf en de hoogheemraden van het Land van Altena alsmede de gaarmeesters van het polderland genaamd "Den Dicxel" met Hill, Dussen, en Babyloniƫnbroek, verlenen HHM kwijtschelding van de rechten op in de resolutie gespecificeerde bouwmaterialen voor de "Cirasche sluis". Deze is onder borgstelling en met voorlopig consent reeds uitgevoerd. HHM verlenen de supplianten verder toestemming voor de uitvoer van een aantal nieuwe, eveneens gespecificeerde bouwmaterialen, onder borgstelling dat deze daadwerkelijk voor de sluis worden gebruikt. De borg moet een maand na de uitvoer worden gezuiverd.