02/07/1629, 20

02/07/1629, 20

20 Gedeputeerden Van der Dussen en Berchem en thesaurier-generaal Van Goch melden dat zij bij hun terugkeer uit het leger over het nijpend tekort aan geld daar hadden gerapporteerd en herinneren HHM aan de verbazing hierover bij de andere gedeputeerden. Hoewel HHM sindsdien1 98.000 gld. naar het leger hebben gestuurd, waardoor zij enkele dagen gerust konden zijn, blijkt dat al dit geld is opgegaan aan fortificatiewerken en andere onkosten, met als gevolg dat het leger zich opnieuw in dezelfde penibele situatie bevindt. De supplianten vragen HHM opnieuw een aanzienlijke som te sturen, met de mededeling dat zij zonder dit geld niet durven terugkeren naar het leger, aangezien zij dan alleen de situatie zouden verergeren.
Na de verschillende provincies gehoord te hebben, wordt beslist de zaak morgen te resumeren ten overstaan van de RvS en acht te slaan op de redmiddelen die de RvS zal voorstellen.

1 De resolutie is vanaf dit punt in een andere hand dan die van de griffier afgemaakt.