04/07/1629, 10

04/07/1629, 10

10 HHM lezen het rekest van de gezamenlijke baanderheren van de polders ten westen van Steenbergen, te weten Westland, Sint Omcommerspolder, Oude Heije, Nieuwe Heije, De Heen en Graaf Hendrikpolder. Zij vragen het verzoek van de eigenaars van de genoemde polders om een octrooi voor het omslaan over de supplianten van een derde van de kosten voor de aanleg van een kadedijk, niet aan te nemen.
De vergadering stelt de RvS het rekest ter hand om in overweging genomen te worden bij het nemen van een beslissing over het rekest van de ingelanden van de polders.