04/07/1629, 14

04/07/1629, 14

14 De vergadering verleent op verzoek van Pieter van Blanckeroort, geweldige-generaal van de oorlogsschepen voor de Vlaamse kust die onder het bestuur van de Hollandse Admiraliteiten vallen, ordonnantie van twee maanden traktement.