05/07/1629, 1

05/07/1629, 1

1 Commissaris Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 7/17 juni en 12/22 juni.
Op deze missiven noch op de meegestuurde stukken wordt een beslissing genomen.