06/07/1629, 18

06/07/1629, 18

18 Secretaris Huijgens deelt namens de RvS mee dat de Raad gehoord heeft dat de zoutzieders in Zeeland in hun verzoek d.d. 19 juni gevraagd hebben de uitvoer van zout naar Brabant toe te staan. 1De RvS meent dat daartegen geen bezwaar zou zijn, mocht zout net als andere waren in Lillo overgeladen kunnen worden. Aangezien dat niet mogelijk is en het aanleiding kan geven tot frauduleuze praktijken, adviseert de RvS tegen dit verzoek.
Tevens stelt de RvS voor de uitvoer van wijn evenals van alle andere levensmiddelen te verbieden, aangezien men vernomen heeft dat dagelijks gesmokkeld wordt onder voorwendsel van uitvoer van wijn.
De vergadering stelt een beslissing uit tot een beter moment.

1 S.G. 3188 vermeldt abusievelijk 19 juli als datum.