06/07/1629, 22

06/07/1629, 22

22 1 De gedeputeerden van Friesland en Groningen dringen nogmaals aan een commissie uit te vaardigen voor kapitein Hommo van Hottingha als commandant van Leerort voor de duur van drie jaar, ter vervanging van Willem Coenders. Deze wisseling is conform het akkoord tussen beide gewesten over het commando in de forten van Leerort, Bourtange, Langakkerschans [Nieuweschans] en Bellingwolde.
HHM ontbieden beide genoemde officieren op de vergadering binnen drie weken. Coenders zal ontslagen worden als commandant van Leerort en er zal hem daarvan een akte naar zijn wensen verleend worden. De genoemde Hottinga zal op dezelfde eed en instructie dienen als zijn voorganger. De graaf van Oost-Friesland zal op de hoogte gebracht worden van deze maatregel. In geen geval geldt deze beslissing als een goedkeuring van het gesloten akkoord tussen Friesland en Groningen , dat HHM conform het advies van de RvS d.d. 14 april als nadelig voor het gezag van het land beschouwen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.