07/07/1629, 1

07/07/1629, 1

1 Geresumeerd is de propositie van De Bye en Olphert Barentsz.
HHM verzoeken de provincies zo snel mogelijk consent te verlenen op het aannemen van kolonel Morgan en twee andere Duitse kolonels met hun soldaten. Deze goede en ervaren soldaten moeten aangenomen worden voor de duur van drie lange maanden, mits hun aantal beneden de zesduizend blijft, met inbegrip van de vierhonderd Engelsen van Jersey.