07/07/1629, 10

07/07/1629, 10

10 Griffier Musch legt de vergadering een missive voor d.d. 29 juni, geschreven door kapitein Antonis van der Haept in de Hoofden [Nauw van Calais].
De vergadering ontbiedt de kapitein, die naar men zegt nu in het Goereese Gat ligt, op de vergadering van maandag aanstaande, om de orders van HHM te ontvangen aangaande de zinkschepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke.