07/07/1629, 12

07/07/1629, 12

12 HHM lezen de memorie van Johannes Retzer, waarin hij de afhandeling van zijn rekening en van zijn remonstrantie met drie punten verzoekt.
De vergadering stelt dat de suppliant moet wachten tot HHM de adviezen van Z.Exc., graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden te velde aangaande de zaken van de graaf van Schwarzenberg en de baron van Spierinck ontvangen hebben.