07/07/1629, 13

07/07/1629, 13

13 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 juli op de klachten over de contributies in Gulik [J├╝lich] die door Marten van Juchen uit Keulen gevorderd worden. De Raad stelt geen advies te kunnen uitbrengen voordat hij weet welke last de genoemde Juchen van ontvanger Rensen heeft gekregen. In elk geval is de Raad van mening dat men behoort te wachten op de adviezen van Z.Exc. en de gedeputeerden te velde in deze materie.
De vergadering volgt dit advies en wacht op nader bericht uit het leger.