07/07/1629, 14

07/07/1629, 14

14 HHM lezen het advies van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 29 juni over een op 16 juni bij HHM ingediend rekest van Coenraedt Poppen, waarin deze om toestemming verzocht een partij musketlopen die de suppliant vanuit Bremen had ingevoerd, te mogen exporteren. De Admiraliteit heeft op de vraag van HHM de musketlopen geïnspecteerd en is van oordeel dat deze hier onbruikbaar zijn, omdat ze te klein zijn om op het land gebruikt te worden en te groot voor gebruik op het water. Er is dus geen enkel bezwaar tegen de verzochte uitvoer.
HHM staan de verzochte export toe, tegen betaling van de gebruikelijke rechten.