07/07/1629, 15

07/07/1629, 15

15 Joost Brasser, koopman te Amsterdam, klaagt in een memorie over de resolutie van HHM d.d. 26 juni, genomen op zijn rekening betreffende rente voor wissels die pas na de vervaldag uitbetaald zijn en betreffende verloren opgeld omdat enkele betalingen van de gecontracteerde niet door een bank betaald zijn.
De suppliant zal gehoord worden door de eerder aangestelde commissarissen.