07/07/1629, 16

07/07/1629, 16

16 Orateur Haga doet in een memorie zijn beklag over het voornemen van consul Witse om de Nederlandse natie in Aleppo onder de hoede van de Franse of de Engelse consul te plaatsen.
Deze memorie wordt bij de andere stukken gevoegd die betrekking hebben op deze materie en die door Bas en Beaumont onderzocht worden.