07/07/1629, 18

07/07/1629, 18

18 Geresumeerd is de memorie van Johannes Schultetus, resident van de koning van Denemarken.
HHM handhaven de genomen resolutie. De resident krijgt bij zijn afscheid een gouden keten ter waarde van 600 gld.