07/07/1629, 19

07/07/1629, 19

19 Otte de la Porte c.s., burgers en inwoners van Calais, naar eigen zeggen eigenaars van het schip De Hoope, schrijven in een rekest dat dit schip op zee door kapitein Ellert Tomasz. in beslag is genomen en te Amsterdam is opgebracht omdat het eerder van Nederlanders was gekaapt en door de supplianten in een haven in Vlaanderen gekocht. Zij vragen de teruggave van het schip, maar zijn eventueel bereid tegen een redelijke vergoeding voor de koopsom en andere onkosten het schip over te laten.
De vergadering stelt een beslissing uit totdat een besluit is genomen over de casuspositie in dergelijke zaken.