07/07/1629, 2

07/07/1629, 2

2 Op het rekest van Guilliaeme Bartelotti, koopman te Amsterdam, dat wordt ondersteund door een aanbeveling van de ambassadeur van Frankrijk, verleent de vergadering toestemming voor de uitvoer naar Frankrijk van vijftig gegoten kanonnen, inclusief honderd kogels per stuk en andere toebehoren, tegen betaling van de gebruikelijke rechten. Tevens moet borg gesteld worden dat de kanonnen naar Frankrijk gebracht zullen worden, die binnen twee maanden gezuiverd moet worden.