07/07/1629, 20

07/07/1629, 20

20 De Generaals van de Munt , met uitzondering van Nispen en van der Wel, compareren en melden de vergadering zowel mondeling als schriftelijk dat nieuwe dukaten in het land in omloop gebracht worden, waarvan de waarde, hoewel ze het normale gewicht hebben, ver beneden die van de Hongaarse dukaat ligt. Tevens wordt ook een bepaald soort goudgulden ter waarde van 55 st. in omloop gebracht. In Rotterdam hebben zij een plaatselijke koopman, Jan de Grand, aangehouden, die deze munten distribueerde. De Generaals vragen HHM of het niet nodig is maatregelen te nemen tegen de invoer en de circulatie van deze munt, net zoals voor de Albertus-kruisdaalder en de florijn van 28 st. die hier te lande en in Emden geslagen werd.
De vergadering vraagt de Generaals een conceptplakkaat op te stellen tegen de genoemde dukaat en goudgulden, alsmede tegen de halve kruisdaalder die een aantal dagen geleden is voorgelegd. Het overige wordt in beraad gehouden.