07/07/1629, 4

07/07/1629, 4

4 President Beaumont deelt mee dat agent Carlaton aandringt op de vrijlating van pater Legaet die te Axel werd aangehouden omdat hij het land was binnengekomen met een paspoort uitgeschreven op een andere naam.
De vergadering kan hier niet op ingaan en laat de zaak op zijn beloop.