07/07/1629, 5

07/07/1629, 5

5 Op de klacht van George Henleij dat de Admiraliteit te Rotterdam niet antwoordt op de missive van HHM en zijn rekest, maant de vergadering het College aan dat alsnog te doen.